I forbindelse med at Reko skal konsentrere sin virksomhet innen områdene attføring og rehabilitering har ansatte fått tilbud om å overta drift av Reko rekvisita. Avtale er nå signert om overtakelse fra 1 juli.

Reko har drevet salg av rekvisita gjennom mange år og har mange trofaste kunder i hele Nord-Trøndelag. Kundene vil treffe de samme kontaktpersonene og få det samme tilbudet som tidligere.

Navnet på overtakende selskap er EHT Kontor & Papir AS

EHT Kontor & Papir AS vil være en komplett leverandør av kontor- og datarekvisita med nettbutikk og lokalt varelager.

les mer om EHT her

Esten Tømmerås

Daglig Leder

Mobil: 9095 2957
Epost: esten@ehtkontorpapir.no
Arne Bjørkman

Engasjert Selger

Mobil: 4069 9599
Epost: arne@ehtkontorpapir.no