NETTBUTIKK
EHT Kontor & Papir AS • Holum Vestre, 7760 Snåsa • Org. Nr.: 913861175 • Mobil: 9095 2957

Kjøpsbetingelser – Butikk og Nettbutikk

Priser
Alle våre priser er ekslusiv mva.

Betaling
Kontant ved levering/henting kontant eller kredittkort i butikk, eller via faktura. Vi aksepterer de fleste betalingskort.

Leveringstid
Vi leverer snarest – dersom varen finnes på lager. Bestiller du varer som vi er gått tom for og vi ikke kan skaffe dem i løpet av kort tid vil du få beskjed pr. telefon eller mail.

Reklamasjoner
Ved reklamasjon og feilleveranse refunderer vi naturligvis returportoen. Varen kan ikke være brukt, såfremt det fremkommer at varen er feilvare.

Reklamasjon – Forbrukerloven av 2002
Dersom mottatt vare har feil eller mangler, kan kjøper gjøre gjeldende en rekke mangelsbeføyelser (eks. å holde kjøpesummen tilbake, retting omlevering, prisavslag heving og erstatning) etter kjøpsloven, jf. kjl. §§30 flg. Dette forutsetter imidlertid at kjøper reagerer innen visse frister. I forbrukerkjøp er reklamasjonsfristen som utgangspunkt to år etter at kjøper mottok varen. Det må gis melding til selger innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige grunner bør meldingen gis skriftlig. Det bør fremgå av meldingen (reklamasjonen) hvilke mangelsbeføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende. Ved reklamasjoner skal tjenesteyter bære alle kostnader forbundet med kjøpet, herunder utgiftene til tilbaketransport.

Angrerett
For dine kjøp gjelder en angrerett på 14 dager. I denne perioden kan du, uten noen forpliktelser fra din side og bortsett fra transportkostnadene, sende tilbake de varene du har mottatt. Du skal i så fall sende tilbake varene uskadede og ubrukte.

Angrerett – Angrerettloven av 21. desember Nr. 105 2000
Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter har oppfylt sin opplysningsplikt ihht. angrerettloven og varen er mottatt. Fristen løper uansett ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt, eller etter 1 år dersom opplysninger om angreretten ikke er gitt. Forbruker må gi melding til tjenesteyter dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig. Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter tjenesteyter å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker bære, med mindre tjenesteyteren har misligholdt avtalen, eller tjenseteyteren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.

Transportskader
Synlige skader ber vi deg melde direkte til distributøren.

Personopplysninger
Vi tar ansvar for at de personopplysninger du gir oss, ikke blir brukt utenfor EHT Kontor & Papir AS. Du kan når som helst kontakte oss for å få disse opplysningene gjengitt.